Ticari Elektronik İleti Onay Metni

Yukarıda beyan ettiğim ve ilerleyen dönemlerde Skala Teknoloji (“Şirket”) ile paylaşacağım iletişim bilgilerime, Şirket tarafından tanıtım, reklam, kampanya, teklif, promosyon, duyuru, kutlama, anket, çekiliş, yarışma, e-bülten gönderimi ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında SMS, e-posta, arama, WhatsApp dahil olmak üzere çeşitli kanallar üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesine ve söz konusu süreçler çerçevesinde kimlik, iletişim ve pazarlama veri kategorileri ile sınırlı kişisel verilerimin, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve Şirket’in hizmet temin ettiği yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerinize aktarılmasına onay veriyorum.

Skala kolaylığı ile şimdi tanışın.