Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, www.skalasuite.com.com web sitesi aracılığıyla erişilen bulut tabanlı üretim süreçleri yönetim uygulamalarına (“Uygulama (lar)”) kayıt olan kişi ile kullanıcı (“Kullanıcı (lar)”) arasında yapılmaktadır. Anlaşma, Kullanıcı’nın elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve tarafların Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

2.1 Bu Sözleşme, Kullanıcı tarafından Uygulama’dan faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.

2.2 Uygulama, Şirket tarafından Kullanıcılara sunulan Skala ürünlerini kapsamaktadır. Bu Sözleşme ‘de, Uygulama ve Site birlikte Skala platformu (“Platform”) olarak adlandırılacaktır.

2.3. Site kapsamında Platform’un kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da bu Sözleşme ‘nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır ve burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

3. Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Şirket’in istediği bilgileri tam, doğru ve güncel olarak sağlayarak Platform’dan yararlanmak için bu Sözleşme’yi kabul etmesi gerektiğini beyan eder. Kullanıcı, hesap bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bu bilgilerin hemen güncelleneceğini kabul eder. Şirket, bilgilerin eksik, yanıltıcı veya güncel olmamasından dolayı Platform’a erişim sağlanamamasından veya bunlardan yararlanılamamasından sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmek için gerekli yasal ehliyete sahip olduğunu ve 18 yaşını doldurduğunu beyan eder. Kullanıcı, bir işletme adına Site’ye erişiyorsa, gerekli yetkiye sahip olduğunu kabul eder ve beyan eder. Bu durumda, kullanıcının hakları ve yükümlülükleri söz konusu işletmeye aittir.

3.3 Kullanıcı, web sitesine erişim sağlamak için e-posta adresi ve şifresini kullanacaktır. Kullanıcı, şifresinin gizliliğini ve güvenliğini korumaktan sorumludur. Kullanıcının şifresinin kullanımıyla gerçekleştirilen tüm aktiviteler Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilecektir ve bu aktivitelerden kaynaklanan tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanımı veya güvenliğinin ihlal edildiğini fark ettiğinde, durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.4 Kullanıcı, Platform’u yalnızca yasal amaçlar için kullanacağını ve bu Sözleşme, ekler ve geçerli yasalara uygun olarak Site’de ve Platform’da belirtilen diğer hükümlere uyacağını kabul eder. Kullanıcı, üçüncü kişiler adına Platform’u kullanabilir, ancak bu kişilerin de bu Sözleşme ve diğer tüm hükümlere uygun davranmalarını sağlamalıdır.

3.5 Kullanıcı, Uygulama’yı farklı zamanlarda kullanmak için bir “Yetkilendirilmiş Kullanıcı” seçebilir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağına ve ne kadar erişimi olacağına karar verecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcıların Uygulama’yı kullanmasından sorumludur ve her zaman kontrol edebilir ve erişim seviyelerini değiştirebilir veya iptal edebilir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcı ve kendisi arasında bir uyuşmazlık durumunda kararı verecektir.

3.6 Kullanıcı, Platform’u üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerini tehlikeye düşürecek şekilde kullanmayacaktır. Kullanıcı, Platform’un çalışmasını engellemeyecek ve Platform’un barındırıldığı bilgisayar sistemlerine izinsiz erişim sağlamayacaktır. Kullanıcı, hizmetlerin sunulmasında veya Platform’un çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını değiştirmeyecektir. Kullanıcı, İçerik’teki telif haklarına sahip olmayan veya ticari sır niteliğindeki materyalleri yüklemeyecektir.

3.7 Kullanıcı, uygulamaya yüklenen içeriklerin kopyalarını saklayacak. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uyacak ancak içerik kaybı olmayacağına dair garanti vermez. İçerik kaybından Şirket sorumlu değildir, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın.

3.8 Şirket, kullanıcının paylaştığı kişisel verileri KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyecek, saklayacak ve kullanacak. Kullanıcılara bulut tabanlı üretim süreçlerinin yönetimi uygulamaları sunulacak ancak kullanıcılar bu uygulamalara yüklenen içeriklerden sorumlu olacak. Şirket, kullanıcının hesabındaki içerikleri diğer kullanıcılarla paylaşabileceğini kabul eder, ancak paylaşımdan sorumlu değildir. Şirket, kullanım ve işlem bilgilerini, performans değerlendirmelerini, pazarlama kampanyalarını, yıllık raporları ve benzeri işlemlerdeki verileri gerekli olan süre boyunca saklayacak ve sonra anonim hale getirecektir.

3.9 Teknik sorunlar çıkması halinde kullanıcı, sorunu tespit etmek için çaba sarf edecek ve gerektiğinde teknik destek alabilecektir.

3.10 Kullanıcı, Platform üzerinden iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını taahhüt eder. Platform üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğü Şirket’e ait değildir. Kullanıcı, Platform üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Platform üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kaldırma hakkına sahiptir.

3.11 Firma, Sözleşme ve eklerini değiştirme hakkına sahiptir ve bu değişiklikler, Kullanıcı tarafından bir sonraki Platform kullanımıyla birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, değişiklikleri kabul etmezse Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

3.12 Kullanıcı, hesabını ve Sözleşme’den kaynaklanan haklarını üçüncü bir kişiye devredemez veya temlik edemez.

3.13 Kullanıcı, Platform üzerinden girdiği İçerikleri dilediği zaman silebilir. Üyeliği sona eren Kullanıcı, hesabına erişemeyecektir.

3.14 Kullanıcı’nın Platform’da yer alan koşullara aykırı davranması halinde Şirket, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alabilir veya Sözleşme’yi feshederek kullanıcı statüsünü sonlandırabilir. Bu durumda, Şirket’in zararları için Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

3.15 Kullanıcı, özel ve gizli şifrelerini başkasına kullandırmayacağını taahhüt eder ve yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri alır. Durumdan Şirket’i haberdar eder.

4. Ödeme Şartları:

4.1 Kullanıcı, yalnızca Platform’da belirtilen ücretleri ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödeyerek Uygulama’dan faydalanabilir.

4.2 Kullanıcı, belirtilen süre boyunca Uygulama’yı ücret ödemeden kullanabilir. Deneme periyodu sona erdikten sonra, Kullanıcının üyelik türü, hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar veya sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları ve yürürlük tarihleri Platform’un ilgili bölümlerinde belirtilir. Kullanıcı, üyelik paketini yükseltme veya düşürme talebinde bulunabilir. Ancak, Şirket tarafından aksi belirtilmedikçe bu talepler, ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Üyelik süresi boyunca yapılan değişiklikler, üyelik döneminin sonunda uygulanacaktır. Üyelik dönemi boyunca fesih de dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3 Kullanıcı, periyodun sonunda üyeliğinin otomatik olarak yenileneceğini kabul eder, ancak periyot bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar Şirket’e aksi yönde bir talepte bulunmadığı takdirde.

4.4 Kullanıcı, ön ödemeli bir hizmet aldığında fatura, ödeme yaparken belirttiği adrese kesilir ve elektronik olarak paylaşılır. Sonradan ödemeli bir hizmet aldığında, faturadaki tutarı fatura tarihini takip eden 7 (yedi) gün içinde ödemesi gerekmektedir. Kullanıcı, ilgili ücretler için ödeme yapmakla sorumludur.

4.5 Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler, Kullanıcının üyeliği ve ödemesiyle ilgili işlemleri ve banka entegrasyonunu gerçekleştirmek için Kullanıcının kredi kartı, hesap ve ödeme bilgilerini saklayabilirler.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Şirket, Platform üzerindeki tüm hak, mülkiyet ve menfaatlere sahiptir. Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamında, kişiye özel, dünya çapında, telif hakkı olmayan, devredilemez ve münhasır olmayan lisans ile Platform’u kullanma hakkına sahip olacaktır. Ancak, Platform’a ilişkin diğer koşullar, Kullanıcı’ya Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, Şirket’e, Uygulama’ya erişimi, kullanımı ve hizmetlerin sağlanması için bilgi ve İçerik kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişilere alt lisans verme hakkını haizdir.

5.2 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendislik yapma, geri derleme yapma veya Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma hakkına sahip değildir. Platform’a veya Platform’dan link verilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın kesinlikle yasaktır.

5.3 Kullanıcı, Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanı, markası, hizmet markası, logosu, alan adı vb. herhangi bir şekilde kullanmayacaktır.

6. Sorumluluk Sınırlaması

6.1 Şirket’in Platform kapsamında sunulan Uygulama, yazılım ve diğer içeriklerin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği konusunda herhangi bir sorumluluk ya da taahhütü bulunmamaktadır. Kullanıcı, İçerik ve diğer Kullanıcı verileri arasındaki ilişkiyi garanti etmediğini anlamalıdır. Şirket, kesintisiz ve hatasız bir Platform kullanımı garanti etmez ve erişim sağlayan sistemlerin işleyişine ilişkin bir garanti vermez. Kullanıcı, Platform’a erişimin engellenebileceğini veya kesilebileceğini kabul eder. Şirket, engelleme veya kesintilerden sorumlu değildir.

6.2 Platform’da, Şirket’in kontrolünde olmayan diğer internet sitelerine, portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu linklerin, internet sitesini veya işleten kişiyi destekleme amacı taşımadığını kabul etmelisiniz. Linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya içerikler hakkında Şirket’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

6.3 Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan Uygulamaların kalitesinin büyük ölçüde İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve bu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul etmelidir.

6.4 Kullanıcı, yüklediği içeriklerle Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, İçerik ve Platform kullanımıyla ilgili üçüncü taraf iddiaları ve taleplerden (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i beri kıldığını kabul etmelidir.

6.5 Kullanım sonucu oluşan herhangi bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya cezai zarardan, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, uygulanabilir hukuk izin verdiği ölçüde sorumlu değiliz. Ayrıca, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermemize rağmen, zımni garanti, ticari uygunluk veya belirli bir amaç için uygunluk da dahil olmak üzere hiçbir türde garanti vermediğimizi belirtmek isteriz. Sorumluluğumuz, ilgili zararın meydana geldiği tarihe kadar ödenmiş olan hizmet bedeliyle sınırlıdır ve işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgilidir.

7. Sözleşmenin Yürürlüğü ve İptali

7.1 Şirket, Platform üzerindeki tüm hakları, mülkiyeti ve menfaatleri elinde bulundurur. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında dünya çapında, devredilemez, münhasır olmayan, telifsiz ve kişiye özel lisans verilerek Platform’u kullanabilir. Ancak, diğer koşullardaki hükümler Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği anlamına gelmez. Kullanıcı, Şirket’e İçerik’in kullanımı, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanır. Şirket, hizmetlerin sağlanması için İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişilere alt lisans verme hakkına sahiptir.

7.2 Kullanıcı, Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendislik yapma, geri derleme ve benzeri şekillerde işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Ayrıca, Platform’da yer alan yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’a veya Platform’dan link verme gibi işlemler Şirket’in açık izni olmaksızın yasaktır.

7.3 Kullanıcı, Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vb. herhangi bir şekilde kullanamaz.

8. Sorumluluk Sınırlaması

8.1 Platform içinde sunulan Uygulama, yazılım ve içerikler olduğu gibi mevcut haldedir ve Şirket’in bu içeriklerin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluğu veya taahhüdü yoktur. Kullanıcı, Şirket’in İçerik ve diğer Kullanıcı verileri arasındaki ilişkiler için herhangi bir taahhütte bulunmadığını anlamalı ve kabul etmelidir. Şirket, Platform’un kesintisiz ve hatasız bir şekilde kullanılabileceğini taahhüt etmemektedir. Platform’a erişim sağlayan sistemlerin işlevselliği ve erişilebilirliği konusunda herhangi bir garanti verilmemektedir. Kullanıcı, Platform’a erişimin engellenebileceğini veya kesilebileceğini kabul etmelidir. Şirket, bu engelleme veya kesintilerden herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

8.2 Platform üzerinden Şirket’in kontrolü dışındaki diğer internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu linklerin yöneldiği internet sitelerini veya işleten kişileri desteklemek amacıyla yapıldığını ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul etmelisiniz.

8.3 Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesi büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’nın hizmet kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklanan sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul etmelidir.

8.4 Kullanıcı, yüklediği içerikler ve Platform’un kullanımından tamamen sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, İçerik ve Platform’un kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten Şirket’i muaf tutar.

8.5 Maddesi: Şirket, Platform’un kullanımı sonucu doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zararlardan sorumlu değildir. Ancak, uygulanabilir hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil olmak üzere, diğer zararlar da Şirket’in sorumluluğunda olmayacaktır. Ek olarak, Şirket, işbu Sözleşme kapsamında açık veya zımni hiçbir garanti vermediğini beyan eder. Bu garanti, zımni garanti, ticarete uygunluk ve belirli bir amaca uygunluk gibi garantileri de kapsamaktadır. Şirket’in sorumluluğu, Kullanıcı tarafından ödenen tutarla sınırlı olacaktır ve bu tutar, ilgili zararın meydana geldiği tarihe kadar olan işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetler için ödenmiş olan tutardır.

9. Muhtelif Hükümler

9.1 Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesi veya ifadesinin geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olduğu durumda, geri kalan maddelerin geçerliliği etkilenmeyecektir.

9.2 Bu Sözleşme ekleri ile birlikte bir bütündür. Ekler ile Sözleşme arasında bir çelişki varsa, ilgili eklerdeki hükümler öncelikli olacaktır.

9.3 Kullanıcı ile iletişim, kayıt sırasında verilen e-posta adresi veya Platform’daki genel bilgilendirme aracılığıyla sağlanacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişim yerine geçecektir. Kullanıcının e-posta adresini güncel tutması ve Platform’da yapılan bildirimleri düzenli olarak kontrol etmesi kendi sorumluluğundadır.

9.4 Bu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanması Türk hukukuna tabidir ve tüm Türk hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde çözümlenecektir.

10. Ticari Elektronik İleti

10.1 Kullanıcı, Skala tarafından kendisine sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel fırsatların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amacıyla iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için kendisine ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerinin, kimlik bilgilerinin, pazarlama bilgilerinin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlarla kullanılacağına ve tercih ettiği kanalla tarafına iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerini değiştirebileceğine veya hiçbir gerekçe göstermeden tarafına gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğine ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim kanalları yoluyla kendisine ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine onay vermektedir.

Skala kolaylığı ile şimdi tanışın.